Szkolenie okresowe

  • Szkolenie okresowe to odpowiednik prowadzonych do 2010 roku kursów dokształcających na przewóz rzeczy lub osób. Szkolenie okresowe musi przejść każdy kierowca co 5 lat. W przypadku kierowców, którzy mieli obowiązek ukończenia kwalifikacji wstępnej, pierwsze szkolenie trzeba odbyć w ciągu 5 lat od dnia uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
  • Szkolenie okresowe składa się z 35 godzin zajęć.
  • Szkolenie jest w całości teoretyczne i trwa 5 dni (5 dni x 7 godzin). W zależności od zapotrzebowania organizujemy szkolenia w formie e-learning (poniedziałek-piątek) lub w przypadku większych grup (5 osób) weekendowe.

Informacje dodatkowe

  • szkolenie teoretyczne w wygodnej formie e-learning - szkolisz się kiedy chcesz!, lub
  • szkolenie teoretyczne w formie wykładów
  • 21 godzin zajęć w części podstawowej + 14 godzin zajęć z przewozu rzeczy lub osób
  • Materiały do nauki
  • brak obowiązku ukończenia kursy w określonym czasie - jeżeli zostanie on przerwany, istnieje możliwość jego dokończenia w późniejszym terminie