Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenie dla osób chcących wykonywać pracę w transporcie drogowym, które uprawnia do kierowania pojazdami:

  • 21 lat w przypadku kat. C i C+E
  • 23 lata w przypadku kat. D i D+E

Informacje dodatkowe

  • szkolenie teoretyczne w wygodnej formie e-learning - szkolisz się kiedy chcesz!, lub
  • szkolenie teoretyczne w formie wykładów
  • 130 godzin zajęć dydaktycznych
  • 8 godzin zajęć w ruchu miejskim
  •  godziny jazd w warunkach specjalnych (płyty poślizgowe)
  • Materiały do nauki
  • brak obowiązku ukończenia kursy w określonym czasie - jeżeli zostanie on przerwany, istnieje możliwość jego dokończenia w późniejszym terminie