19.02.2024

Szkolenie okresowe kierowców - przewóz rzeczy i osób

Szkolenie okresowe po zmianach 06.04.2022 r.

Szkolenie okresowe jest dedykowane dla osób zamierzających przedłużyć ważność uprawnienia do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy co 5 lat w przypadku:

a) wcześniejszego uzyskania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej,

b) wydania prawa jazdy kategorii:
D1, D1+E, D lub D+E do dnia 10 września 2008 r.
C1, C1+E, C lub C+E do dnia 10 września 2009 r.

Chcesz zapisać się na szkolenie okresowe na przewóz rzeczy lub osób? Zobacz krok po kroku co powinieneś zrobić

 •  Kandydat udaje się na badania lekarskie i psychologiczne

 • Kandydat zabierając badania, dowód osobisty, zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu) oraz prawo jazdy udaje się do Urzędu Miasta/Starostwa do Wydziału Komunikacji po numer PKZ (Profil Kandydata na Kierowcę). 
 • NOWOŚĆ od 06.02.2022r. PKZ to coś bardzo podobnego do profilu kandydata na kierowcę (PKK), tylko dla kierowców zawodowych stąd nazwa PKZ – profil kierowcy zawodowego.

Profil kierowcy zawodowego zawiera informacje na temat:

- aktualnie wykonanych badaniach lekarskich i psychologicznych

- uzyskanych świadectwach kwalifikacji zawodowej

- karcie kwalifikacji kierowcy.

 1. Kandydat zgłasza się z numerem PKZ do OSK Krzysztof

 1. Kandydat po zapoznaniu się z programem szkolenia realizuje szkolenie.

Szkolenie realizowane jest zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 • Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 5 modułów
  trwających 35 godzin i jest realizowane odpowiednio w zakresie bloku programowego do prawa jazdy kategorii:

1) C, C+E, C1 i C1+E lub
2) D, D+E, D1 i D1+E
– zgodnie z programem szkolenia oraz planem wykonania szkolenia.

 • Szkolenie okresowe w formie kursu okresowego prowadzi się zgodnie z zakresem tematów oraz liczbą godzin szkolenia okresowego określonymi w tabeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Każde szkolenie okresowe obejmuje co najmniej jeden moduł, który trwa 7 godzin:
1) związany z bezpieczeństwem ruchu drogowego;
2) zawierający zajęcia praktyczne w postaci ćwiczeń – Pierwsza pomoc w Sali OSK Krzysztof (szkolenie trwające 3,5h)

 • UWAGA! Wybierz rzetelne szkolenie, w przeciwnym razie, urząd może cofnąć Twoje uprawnienia!

U S TA W A
z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Wojewoda niezwłocznie po stwierdzeniu wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej na podstawie szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej,
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej oraz szkolenia okresowego przeprowadzonego:
- w mniejszym wymiarze godzin niż wynika to z przepisów

- przez przedsiębiorcę nieposiadającego wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia lub skreślonego z tego rejestru
cofa świadectwo kwalifikacji zawodowej i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o cofnięciu oraz dacie cofnięcia.

Zapraszamy na szkolenie okresowe w naszej siedzibie w Siemianowicach Śląskich!

 • Zajęcia prowadzimy w formie e-learning lub w formie wykładów w dogodnym dla klienta terminie!
 • Koszt szkolenia - 990 zł
 • Masz pytania? Chcesz zapisać się na szkolenie? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz - skontaktujemy się z Tobą!
Wyślij wiadomość
lub zadzwoń
+48 505 90 90 22